คุณลักษณะเฉพาะตัว

  • Size เล็ก
  • Face หน้าหมี
  • Color สีขาว
  • Age 2.5 เดือน
  • Gender ผู้

นิสัย

น้อง Supreme ขนสีขาวสะอาด ขนแน่น ขาใหญ่ น่ารัก ร่าเริง กินเก่ง ติดคนมากๆ ชอบอยู่ด้วยใกล้ๆ มานอนใกล้ๆ