About us

ความเป็นมาของเรา

ด้วยความรักและสนใจในสุนัขสายพันธุ์นี้ ทำให้เราตัดสินใจแบ่งจำหน่ายลูกๆสุนัข ให้กับผู้ที่อยากจะรับไปดูแล ไปมอบความสุข ความน่ารัก ความอบอุ่น

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่เราเริ่มต้นขยายพันธุ์ทีละน้อย เป็นไปตามธรรมชาติ

ที่ฟาร์ม มีการเลี้ยงดูเด็กๆ ด้วยความรัก ให้อาหารที่มีคุณภาพ มีสถานที่ให้วิ่งเล่นออกกำลังกาย ไม่มีการเลี้ยงขังอยู่แต่ในกรง

สถานที่อยู่มีการทำความสะอาดอย่างดี ในทุกๆวัน

เด็กๆ ของที่ฟาร์มจึงมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุข พร้อมที่จะส่งต่อให้กับคุณพ่อคุณแม่ใจดี ที่จะมารับน้องไปเลี้ยง

ช่องทางติดต่อสอบถาม และการนัดเข้าชม

Parc Priva
59 Thiam Ruam Mit, Huai Khwang, Bangkok

Mon - Fri, 8:30am - 6:30pm
Saturday, 9:30am - 6:30pm
Sunday, 9:30am - 4:30pm